couch of Sigmund Freud

"Za viđenje jednog likovno-umjetničkog djela, oko je samo posrednik, spoznaju odrađuje mozak. Tragom stereotipnih stavova o tome kako se umjetnost temelji na osjećajima, a znanost na razumu, teorijski se preispitalo i ponudilo dokaze za suprotne stavove. Na sličan način se opovrglo i tvrdnje koje kažu da umjetnost nastaje intuicijom i kao takva nema univerzalnih spoznaja. Razmotren je problem osjećaja u umjetnosti, razuma u umjetnosti, univerzalnog i umjetnosti, estetike i umjetnosti i objektivnosti i umjetnosti. Slika je fotelja za oko, smatrao je Matisse. Kako da shvatimo tu misao? Radi li se o odmaranju oka, o opuštanju ne-činjenjem? Ili je riječ o okolici koja nije za oko naporna, u kojoj se oko osjeća „kao kod kuće“?"….
Šta je pisac htio da kaže i šta je pravi odgovor?
?

3 komentara

  1. U pravu su 1zlatnik, eh, kad bi taj kauč znao pričati!
    Čuveni Frojdov kauč na kojem su njegovi pacijenti ponekad i po 10 sati kontinuirano ležali i pričali o sebi, dok je Frojd šutio pogleda zalijepljenog u jednu tačku. Najpoznatiji kauč na svijetu.

Komentariši