objektivnost i umjetnost

Što je kič?
„Riječ kič označava stajalište onoga koji se po svaku cijenu želi svidjeti što većem broju ljudi. Da bi se svidio, treba potvrditi ono što svi žele čuti, biti u službi uvriježenih ideja. Kič je prijevod gluposti uvriježenih ideja na jezik ljepote i osjećaja.“ Nositelj kiča je kič-čovjek. Kič i šund su u modi.
O tempora, o mores!
(Čudnih li vremena, čudnih li običaja!)

5 komentara

Komentariši